दिव्यांग उद्योग समुह,महाराष्ट्र
यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जातात त्याचे काही क्षणचित्रे

वर्तमान पत्रातील काही बातम्या

क्षणचित्रे आठवणीतील.....